08'er: Din tur til å være konfirmant 2023


Invitasjon til å være konfirmant 2022-2023 går i posten i disse dager. Påmelding gjøres her fra 22.mai.

(foto: fotograf Arild Hjelm)

Nå er det tid for å velge om du skal bli konfirmert. Dette handler ikke først og fremst om hvilke svar du har funnet, men om hvilke spørsmål du har. I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger. Kirkens konfirmanttid gir deg mulighet til å oppdage og oppleve troen på en måte som skolen ikke har mulighet til å gi deg. Vi tar deg med inn i undringen både rundt Bibelens -og troens fortellinger, og rundt livets utfordringer og gleder. Konfirmasjon er alt dette gjennom et år, og at det bes en bønn for deg i kirka på den store festdagen. Vi tror kirka har noe til deg som kan bli svært betydningsfullt.

Dato for konfirmasjon 2023 blir lørdag 29.april eller søndag 30.april for vanlig opplegg, og søndag 30.april kl.11 for tilrettelagt opplegg. 

Konfirmantopplegget beskrives nærmere i DENNE ARTIKKELEN.

Du er velkommen til å melde deg på – Påmeldingen gjøres HER

Påmelding gjelder både for vanlig opplegg, og tilrettelagt opplegg.

I denne INVITASJONEN (åpner seg i nytt vindu) vil du finne ut litt mer, eller hvis du er mer interessert i et tilrettelagt konfirmasjonsopplegg (for ungdommer med utviklingshemming  / funksjonshemming), trykk  HER

Kontakt:


Kateket
Jan Steinar Halås
930 91 549
Send e-post

Tilbake

Del