Tilrettelagt konfirmasjon


I Madlamark har vi "Tilrettelagt konfirmasjon" som en del av kirkens HEL-arbeid!

Bilde av deltakere på tilrettelagt konfirmasjon

TILRETTELAGT KONFIRMASJON

Kirken er for alle! Ikke alle har glede av alt, men alle kan ha glede av noe! Derfor har vi i Madlamark menighet laget et opplegg som vi kaller «Tilrettelagt konfirmasjon», som vi driver felles for alle menighetene i Stavanger og omegn, og det har vi gjort i mange år. Tilbakemeldingene er svært gode, og vi gleder oss over å invitere nye konfirmanter dette året! Vi har ikke kontaktopplysninger på de konfirmantene dette gjelder, men har fått dele ut invitasjoner til den enkelte via skolen ungdommen går på.

Opplegg
Gjennom konfirmasjonstiden ønsker vi at konfirmantene skal få et møte med kirken og den kristne tro. Konfirmantsamlingen er beregnet å vare en time og et kvarter, på torsdager i partalls-uker fra kl.1445. Den vil være inndelt i ulike ”stasjoner” i kirken. Disse stasjonene er faste og gjenkjennelige fra gang til gang. En liten skisse på konfirmantsamlingene finner du HER. Vi bruker strukturen i gudstjenesten som ”plattform” for opplegget. Det betyr i praksis at konfirmasjonsgudstjenesten ligger i bunnen av hele opplegget, og at kirkerommet er stedet der det meste foregår. Vi ønsker å legge vekt på å gi konfirmantene opplevelse, erfaring, undring og deltakelse i en trygg ramme.

Vi håper også at konfirmasjonstiden blir en god tid for familien til konfirmanten. Sammen vil dere bli invitert til presentasjonsgudstjeneste, en gudstjeneste med deltagelse av konfirmantene, konfirmantfest, og konfirmasjon i Madlamark kirke.  Kontakten og samarbeidet med dere foreldre/foresatte blir viktig for oss, samtidig som vi også vil ha en god dialog med skolene og eventuelt boliger.

Konfirmasjonsdag
Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 27.april 2025.

Kontingent
Kontingenten for konfirmantåret vil være kr. 600,-. Innmeldingsfristen settes til torsdag 9. juni (ikke absolutt frist).

Påmelding
Påmelding gjøres her fra 10.mai 2024 kl.1700

Kontakt
Dersom dere ønsker nærmere informasjon om opplegget er dere velkommen til å ta kontakt med prest Anders Hildeng Næss på epost: an632@kirken.no.

 

Tilbake