Konfirmantopplegget


Madlamark kirke er stolte av et knallkjekt og lærerikt konfirmantopplegg! 

Opplegget vårt er svært variert, og legger vekt på opplevelser og fellesskap, ikke bare kunnskap og teori. Vi samles i til undervisning i kirkerommet, men også samtaler i mindre gjenger. Sammen drar vi på leir til Horve, og skaper opplevelser for livet. Vi tar hensyn til travle perioder i arbeid med Gosenrevyen.

I grove trekk har konfirmantopplegget tre retninger
Innover mot meg selv – Hva vil det si å være et menneske? Hvem er jeg egentlig?
Oppover, mot Gud – Hvem er Han? Hva har Han med meg å gjøre?
Utover, mot de andre – Hva er min plass i det nære og det globale fellesskapet? Hvordan leve lurt og gjøre gode valg til beste for andre?

Du vil bli utfordret til å tenke selv, til å tro, til å gjøre gode valg. Alt dette gjør konfirmantåret til både et spennende og viktig år.

Til slutt ender vi opp med en fest-gudstjeneste hvor vi ber en bønn for hver enkelt. Ingen blir avkrevd svar de ikke kan stå inne for, men du vil gjennom året finne ut hva det egentlig innebærer å være døpt til den kristne troen. Hvis du ikke er døpt, kan du likevel være med og finne ut om du vil bli døpt i løpet av året.

Opplegget består av fire hoveddeler:

1. Temasamlinger

Samlinger i kirkerommet for alle konfirmantene.

2. Gjengsamlinger: 

Gjeng er tilhørighet til en liten gruppe. I "gjengen" utvikles vennskap og opplevelse av fellesskap. Vi samtaler om de viktige tingene i livet og gjør kjekke ting sammen.

3. Større "happenings":

Kickoff i august
Konfirmantweekend på Horve
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

4. Gudstjenester:

Totalt deltar du på 8 gudstjenester gjennom året.

 

Program for høsten 2025 legges ut når det er klart.

Tilbake