Konfirmantopplegget


Konfirmantopplegget i Madlamark legger til rette for et mangfold av opplevelser.

I Madlamark kirke har vi et godt opplegg som vi er stolte av. Det er ett felles opplegg for alle, med «Gjengsamlinger» underveis. Informasjon om «gjengsamlinger» gis nederst i denne artikkelen. Spesielt for kommende år er muligheten til å være med i "dansegjeng" som skal delta i stort musikal-prosjekt fram mot siste helg i oktober.

Opplegget vårt er svært variert, og vektlegger opplevelser, involvering og fellesskap i større grad enn kunnskap og teori. Det tas hensyn til Gosenrevyen med pause i januar / februar.

I grove trekk har konfirmantopplegget tre retninger: Først innover mot meg selv – hva er det å være et menneske? Hvem er jeg egentlig? Den andre retningen er oppover, mot Gud –Hvem er Han? Hva har Han med meg å gjøre? Den tredje retningen er utover, mot de andre? Hva er min plass i det nære og det globale fellesskapet? Hvordan leve lurt og gjøre gode valg til beste for andre? Du vil bli utfordret til å tenke selv, til å tro, til å gjøre gode valg. Alt dette gjør konfirmantåret til både et spennende og viktig år.

Til slutt ender vi opp med en fest-gudstjeneste hvor vi ber en bønn for hver enkelt. Ingen blir avkrevd svar de ikke kan stå inne for. Men du vil gjennom året finne ut hva det egentlig innebærer å være døpt til den kristne troen. Hvis du ikke er døpt, kan du likevel være med og finne ut om du vil bli døpt i løpet av året.

Opplegget består av fire hoveddeler:

1. Temasamlinger ca.8 onsdager etter skoletid / ettermiddag.

  • Her er det ennå uavklart om kullet blir delt i flere puljer.

2. Større "happenings":

  • Kickoff: Undervisning og opplevelser som utfordrer kropp og sinn.
  • Weekend på høsten: Garantert høydepunkt. Lek og latter, aktivitet og fellesskap, samlinger og opplevelser, læring og undring.
  • ”Konfirmant-fredag” i november: Undervisning og opplevelser. På skolens planleggingsdag.
  • ”Konfirmanttreff 2023” i mars på Ynglingen: 300 konfirmanter fra byen, samlinger, seminar, turnering, aktiviteter, liv og røre.
  • ”Kirkens Nødhjelpsaksjon” før påske: Innsats for vår neste og en rettferdig verden.

3. Gjengsamlinger: Gjeng er tilhørighet til en liten gruppe. Delvis basert på interesse og venner, som:

  • Utvikler vennskap, opplever fellesskap og samtaler om de viktige tingene i livet.
  • Gjør kjekke ting sammen i kirken.
  • Spesielt for kommende år er muligheten til å være med i "dansegjeng" som skal delta i stort musikal-prosjekt fram mot siste helg i oktober - en fin start på Gosenrevy-tiden :-) 

4. Gudstjenester:

Totalt 8 gudstjenester gjennom året: 4 fritt valgte i løpet av året (fortrinnsvis før nyttår), og 4 «obligatoriske»:

Komplett program kommer før skolestart.

Tilbake

Del