Konfirmantopplegget


Konfirmantopplegget i Madlamark legger til rette for et mangfold av opplevelser.

 

I Madlamark kirke har vi et godt opplegg som vi er stolte av. Det er ett felles opplegg for alle, med «Gjengsamlinger» underveis. Informasjon om «gjengsamlinger» gis nederst i denne artikkelen.

Opplegget vårt er svært variert, og vektlegger opplevelser, involvering og fellesskap i større grad enn kunnskap og teori. Det tas hensyn til Gosenrevyen med pause i januar / februar.

I grove trekk har konfirmantopplegget tre retninger: Først innover mot meg selv – hva er det å være et menneske? Hvem er jeg egentlig? Den andre retningen er oppover, mot Gud –Hvem er Han? Hva har Han med meg å gjøre? Den tredje retningen er utover, mot de andre? Hva er min plass i det nære og det globale fellesskapet? Hvordan leve lurt og gjøre gode valg til beste for andre? Du vil bli utfordret til å tenke selv, til å tro, til å gjøre gode valg. Alt dette gjør konfirmantåret til både et spennende og viktig år.

Til slutt ender vi opp med en fest-gudstjeneste hvor vi ber en bønn for hver enkelt. Ingen blir avkrevd svar de ikke kan stå inne for. Men du vil gjennom året finne ut hva det egentlig innebærer å være døpt til den kristne troen. Hvis du ikke er døpt, kan du likevel være med og finne ut om du vil bli døpt i løpet av året.

Opplegget består av fire «hoveddeler» - alt selvfølgelig avhengig av korona-restriksjoner:

1. Undervisningssamlinger ca.8 onsdager etter skoletid / ettermiddag.

 • Her er det ennå uavklart om kullet blir delt i flere puljer.

2. Større fellesarrangement:

 • Kickoff: Undervisning og opplevelser som utfordrer kropp og sinn.
 • Weekend i august UTGÅR sannsynligvis pga korona-restriksjoner: Garantert høydepunkt. Lek og latter, aktivitet og fellesskap, samlinger og opplevelser, læring og undring.
 • ”Konfirmant-fredag” 13.nov.: Undervisning og opplevelser. På skolens planleggingsdag.
 • ”Konfirmanttreff 2021” fredag 12.mars på Ynglingen: 400 konfirmanter fra byen, samlinger, seminar, turnering, aktiviteter, liv og røre.
 • ”Kirkens Nødhjelpsaksjon” tirs.23.mars: Innsats for vår neste.

3. «Gjengsamlinger»: Gjeng er tilhørighet til en liten gruppe (ikke nødvendigvis alle dine venner) delvis basert på interesse, som:

 • Opplever fellesskap og gruppesamtaler omkring livet og troen, hvor man lytter til hverandre, undrer seg sammen, og utfordrer hverandre.
 • Involveres i noe som skjer i menigheten eller deltar i ungdomsarbeidet.
 • Har oppgave på en (eller flere) gudstjeneste i løpet av året.
 • Kan ha egne gjeng-happenings.
 • Inndeling og oppsett av tidspunkter gjøres fra august.

4. Gudstjenester:

Totalt 8 gudstjenester gjennom året: 4 fritt valgte i løpet av året (fortrinnsvis før nyttår), og 4 «obligatoriske»:

 • Presentasjonsgudstjeneste 30.august
 • Gudstjeneste med oppgave i løpet av året.
 • Solidaritetsgudstjeneste 14.mars.
 • Konfirmasjonsgudstjeneste 24.eller 25.april.
 • Noen gudstjenester blir anbefalt gjennom året, særlig de med «gjeng» involvert i oppgaver.
 • Både obligatoriske og fritt valgte gudstjenester skal registreres i perm som ligger bakerst i kirken, etter gudstjenestens slutt.

Komplett program kommer før skolestart.

Tilbake