Påmelding til gudstjenestene i januar


Påmeldingsfrist: lørdag kveld. Med nye retningslinjer for korona-håndteringen, har vi nå lov å ha 200 personer tilstede på gudstjenester og arrangement, på tilviste plasser. Derfor blir det påmelding her til gudstjenestene i januar, og hver kohort får tildelt sin benkerad ved ankomst.

 

Alle gudstjenestene har påmelding HER (trykk). Du kan bare melde på til en gudstjeneste om gangen. Ved å oppgi mailadresse, får du automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Påmeldingsfrist er lørdag kveld - for å få skrevet ut lister og fordele benkerader. Oppmøte søndag morgen uten påmelding er mulig, men møt i så fall tidlig pga.registrering og tildeling av plasser. Gudstjenesten 30.januar har også søndagsskole, som med dagens retningslinjer kjøres som eget arrangement uten påmelding gjennom gudstjenesten, barna registreres da når de ankommer. Denne gudstjenesten skulle også ha vært avskjedsgudstjeneste for daglig leder Berit Håland Sørlie, tidligere informert, men denne blir nå skjøvet til det blir gjennomførbart med stor kirkekaffe. 

Velkommen til gudstjeneste!

Tilbake